Kisah Ayat Seribu Dinar, Amalan Ilmu Pesugihan Islam

Ilmu Pesugihan Islam itu memang ada. Karena toh istilah ‘pesugihan’ sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadikan kaya. Salah satu amalan ilmu pesugihan islam yang paling dikenal adalah Ayat Seribu Dinar. Amalan pesugihan ini bersumber dari Al Qur’an.

Tentang Ilmu Pesugihan Islam

Membahas seputar Ilmu Pesugihan Islam tidak mungkin lepas dari amalan Ayat Seribu Dinar. Apa itu Ayat Seribu Dinar? Ayat Seribu Dinar adalah amalan khusus kekayaan yang berasal dari QS. Ath Thalaaq ayat 2-3. Dinamakan demikian karena amalan ini membawa berkah kekayaan tidak terbatas, serta kemudahan dalam segala upaya di dunia.

Adapun terjemahan amalan Ayat Seribu Dinar adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”


Banyak orang meyakini bahwa amalan Ilmu Pesugihan Islam ini berasal dari Nabi Khidir a.s. Konon pada jaman dahulu kala, beliau pernah memerintahkan seorang pedagang agar mengeluarkan sejumlah sedekah. Nilainya adalah sebesar seribu dinar, dan sedekah tersebut diserahkannya kepada fakir miskin.

Nabi Khidir kemudian mendatangi kembali orang tersebut lewat mimpi, setelah sedekah tadi ditunaikan. Beliau mengajarkan rangkaian ayat suci kepada si pedagang untuk diamalkan setiap hari. Tujuan utamanya adalah demi menghindari bahaya dan malapetaka atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tak lama berselang, pedagang yang telah mengamalkan Ilmu Pesugihan Islam ini berlayar ke tanah seberang. Namun tak dinyana badai menerjang kapal yang ditumpanginya hingga hancur lebur. Anehnya, si pedagang tersebut merupakan satu-satunya korban selamat. Bahkan ia sampai di daratan seberang bersama seluruh harta kekayaan yang dibawanya.

Sebagian orang mengisahkan Ayat Seribu Dinar hanya sampai disini. Tetapi ada juga yang menuturkan bahwa di tanah baru tersebut, pedagang tadi kemudian berkuasa sebagai raja. Kisah inilah yang sampai sekarang masih terus dituturkan sebagai bukti kemujaraban Ilmu Pesugihan Islam.


Ada Pertanyaan? Jangan Ragu Untuk Konsultasi : Klik Via Whatsapp